Møteplan 2019

Dato    Møte
24.04.2019  -  Styremøte RILFO April 2019
29.05.2019  -   Styremøte RILFO Mai 2019  
19.06.2019  -  Styremøte RILFO Juni2019  
29.08.2019  -  Styremøte RILFO August 2019  
25.09.2019  -  Styremøte RILFO September 2019    
30.10.2019  -  Styremøte RILFO Oktober 2019    
27.11.2019  -  Styremøte RILFO November 2019    
18.12.2019  -  Styremøte RILFO Desember 2019    

 

Saker som det er ønskelig at styret skal behandle sendes leder senest en uke før styremøte.

Søk