Sikkerhetskurs

I begynnelsen av november er det sikkerhetskurs. Dette er obligatorisk for alle utøvere og foreldre. Invitasjon kommer på vår Facebook- og hjemmeside.

 

Aktivitetsavgifter

Aktivitetsavgift til å dekke kostnader startkontingent og driftsmateriell. (All trenerinnsats er på dugnad.)

12 år og yngre: kr 300

13-16 år: kr 400

17 år og eldre: kr 500

Leie av våpen

Gruppe 1: Kr 300

Gruppe 2: Kr 600

Hjemlån med forbehold om tilgjengelig våpen.

 

Arrangementsinformasjon

I vinter skal vi ha to egne; KM/Kretsrenn i januar og NorgesCup/NM i mars. På slutten av sesongen arrangerer vi klubbmesterskap sammen med Os IL. For mer arrangements-informasjon, se kretsens hjemmeside www.skiskytterkretsen.no

Påmelding til renn skjer nå via www.eqtiming.no. Her må man bruke brukernavn og passord utøveren har i www.minidrett.no. Velg klubbfaktura som betalingsmåte så blir fakturaen betalt av Røros IL. Skiskyting.

Forbundet har bestemt at alle løpere i klassene 13 år og eldre skal benytte egen brikke ved elektronisk tidtaking. EmiTag brikke kjøpes her: www.eqtiming.no/produkter

NSSF har bestemt at alle som skal gå renn må betale skiskytterlisens fra den dagen man fyller 13 år.

 

Profilering av sponsorer

Sponsorene er viktige bidragsytere som vi må være flinke til å profilere. Vi bruker lagets lue/pannebånd på renn, men det kan gjøres unntak ved ekstreme værforhold. På premieutdelinger, fotografering og andre offisielle sammenhenger SKAL lue/pannebånd og klubbvest/overtrekksjakke brukes. Se ellers Røros ILl sin profileringsinstruks.

 

Regler og satser for kostnadsgodtgjørelser

Skiskyttergruppa dekker ordinær start-kontingent på alle renn. Klubben dekker ikke etteranmeldinger til NM/NorgesCup. Vi oppfordrer alle til avmelding innen frist om mulig da dette er en betydelig utgift for klubben. Gjeldende satser:
Kost/losji: Inntil kr 450,- pr aktiv pr døgn. Antall overnattingsdøgn som refunderes skal stå i forhold til antall konkurransedager utøveren deltar.

Kjøring: 1,00 kr pr km + 0,50 kr pr passasjer (pr. utøver ekstra)

Flyreiser og ev. tilskudd til disse må avtales med styret på forhånd. Det kan dekkes med inntil kr 1.000,- pr utøver per arrangement.

Betingelser for kostnadsgodtgjørelse:

  • Den aktive må være med å trene jevnt i skiskyttermiljøet
  • Skiskyttergruppa må ha en økonomi som tillater godtgjøring
  • Mal for reiseregning skal brukes, kopi av kvittering må legges med
  • Røros Il sin profileringsinstruksen etterfølges

 

Kjøp av ammunisjon

Skiskyttergruppa har kjøpt inn skudd som vi selger ut igjen så lenge vi har. Vi selger pakker à 500 skudd til kr. 400,- (kan bli endringer på prisen ved innkjøp av nye partier). Selges i Prubergjellan 11. Kun kontant salg.

 

Foreldreinnsats

I tillegg til at alle må bidra i forbindelse med trening, har vi aktiviteter der vi foreldre må bidra. Viktige slike aktiviteter: Mannskap på trening, egne arrangement, salg av adventskalendere og lagledelse ved arrangement. Informasjon omkring dette kommer på vår Facebook- og hjemmeside.

Adventskalenderen i samarbeid med NEA Radio er en av våre viktigste inntektskilder og det er veldig at alle bidrar med salg av kalender.

 

Viktige informasjonskilder

Facebookgruppe: Røros IL Skiskyting 

Hjemmeside: www.roros-il.no/skiskyting

Følg skiskyttergruppa!

Del dette!