Etter vedtak i årsmøte 22. mars 2017, har Røros IL Sykkel blitt lagt inn under hovedlaget.

Dette er grunnet få medlemmer og vanskligheter med å opprettholde et fullstendig styre per 2017. Årsmøtet ønsket å opprettholde Røros IL Sykkel som en undergruppe av hovedlaget uten eget styre.  Hovedlaget fortsetter å drifte gruppa. 

 

Kontakt:

Daglig Leder - Erik Sandnes Høsøien - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.- mobil: 90 68 24 70

Følg sykkelgruppa!

Del dette!