Innkalling til ekstraordinært årsmøte mandag 13.03.2017

  • Sted: Kjelleren i gymbygget
  • Dato og tidspunkt: 13.03.17 kl. 19.00

 

Sakliste

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent(er), referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle gruppens årsberetning
  5. Behandle gruppens regnskap
  6. Behandle forslag og saker
  7. Fastsette treningsavgift
  8. Vedta gruppens budsjett

Søk