Turngruppa i Røros IL inviterer gutter og jenter fra Røros og Os født i 2004, 2005 og 2006 til åpent uttak til turngruppas konkurranseparti mandag 6. og onsdag 8. mars kl. 18.30 – 19.30 i basishallen i Verket Røros.

Vi kommer til å kjøre to økter med mye basistrening for å teste gymnastenes ferdigheter og muligheter, både på trampett og tumbling.

Trenere under uttaket er konkurransepartiets trenere, Karoline Schjølberg Fæmundshytten og Åsmund Haukø. Det er også disse to som gjør det endelige uttaket til konkurransepartiet.

 

Krav til ferdigheter, holdninger og motivasjon

Konkurransepartiet er turngruppas A-lag! Partiet trener tre ganger i uka, deltar på flere konkurranser i løpet av året og har mål om å stille i NM. Å være en del av konkurransepartiet innebærer derfor at du er dedikert og ønsker å satse. Gymnastene legger ned mange timers treningsarbeid hver uke, så i tillegg til gode turnferdigheter kommer trenerne under uttaket også til å se på holdninger, motivasjon, konsentrasjon og evne til å ta til seg instruksjon.

 

Treningslisens

For deltakerne på konkurransepartiet er treningslisensen er noe høyere enn for turnerne for øvrig, men samtidig innebærer deltakelsen flere treninger per uke med høyt utdannede turntrenere. Konkurransepartiet kan også tilby et helt spesielt samhold og en idrettsglede utenom det vanlige.

 

To uttak – bli svært gjerne med på begge

Vi håper at så mange som mulig kan delta på begge uttakene. Det gir trenerne bedre mulighet til å gjøre et godt valg. Men du kan også være aktuell om du har mulighet til å være med bare én av dagene.

 

Etter de to treningene

Karoline Schjølberg Fæmundshytten og/eller Åsmund Haukø tar kontakt med de aktuelle gymnastenes foreldre i ettertid.

 

Velkommen!

Ønsker du å satse, still opp på uttaket og prøv deg! Du har ingenting å tape! Vi ønsker alle 2004-, 2005- og 2006-turnere velkomne til fartsfylte og spennende timer med verdens artigste idrett!


Med sportslig hilsen
Karoline Schjølberg Fæmundshytten, Åsmund Haukø og Marie Bakås
på vegne av konkurransepartiet og styret i turngruppa i Røros IL


PS: Har du spørsmål om invitasjonen eller uttaket, kontakt Marie Bakås, sportslig leder i turngruppa i Røros IL, tlf. 901 34 259 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Søk