Når barnet ditt er påmeldt, får du tilsendt faktura for betaling.

Slik melder du på barnet ditt på turn.


Priser (gjelder fra høsten 2017)

 • Gymlek: kr 500,- per år
 • 2., 3., 4. trinn og aspirantparti: kr 500,- per år. Dette er en aktivitetsavgift for barn i idrettsskolealder, og den betales per idrettsskoleår (følger skoleåret). Denne avgiften dekker både turn, fotball, ski, håndball og alle andre idretter i idrettslagets regi. Til og med 4. trinn betales det altså ikke noe "eget" for å være med på turn.
 • J 10-12, G 10-12 og Mix: kr 1350,- per semester
 • Konkurransepartiet: kr 2000,- per semester

I tillegg kommer kontingent for medlemskap i Røros idrettslag.

Treningsavgift for J 10-12, G 10-12, Mix 13-18 og konkurransepartiet vedtas av årsmøtet i turngruppa-

 

Kontingent for medlemskap i Røros idrettslag

Medlemskontingent betales for hvert kalenderår. Satsene for 2018 og 2019 er: 

 • Under 18 år: kr 275,-
 • Over 18 år: kr 375,-
 • Familie: kr 650,-
 • Over 60 og utenbygds: kr 275,-
 • Samarbeidsklubb: 0,-

Medlemskap i Idrettslaget er svært viktig, da denne kontingenten dekker forsikringer. Les mer om medlemskap her.

Medlemskap i Røros IL oppretter du via Min Idrett. Du kan benytte Røros ILs kontaktskjema for forespørsel om medlemskap, lisens, forsikring m.m.

 

Hva brukes trenings- og aktivitetsavgiften til?

Trenings- og aktivitetsavgiften dekker i stor grad:

 • Forsikring til Norges gymnastikk- og turnforbund
 • Trenerlisenser
 • Godtgjøring av trenere
 • Leie av basishall i Verket Røros
 • Trenerkurs/kompetanseheving m.m.
 • Innkjøp av diverse utstyr i basishallem

 

Dugnadsinnsats

Som medlem i Røros IL Turn forplikter turnere/foreldre til å bidra med dugnadsinnsats.

Eksempler på dugnader er:

 • Juleavslutning og våravslutning
 • Salg av  tulipaner under Lions-aksjonen om våren
 • Andre dugnader som blir vedtatt av styret og foreldregruppa i løpet av året

Foreldregruppa i turngruppa har ansvaret for å arrangere dugnader og skaffe dugnadsfolk.

Følg turngruppa!

Del dette!

Søk