Når barnet ditt er påmeldt, får du tilsendt faktura for betaling.


Priser

  • Gymlek: kr 550,- per semester
  • 2., 3. og 4. trinn: kr 500,- per år. Dette er en aktivitetsavgift for barn i idrettsskolealder, og den betales per idrettsskoleår (følger skoleåret). Denne avgiften dekker både turn, fotball, ski, håndball og alle andre idretter i idrettslagets regi. Til og med 4. trinn betales det altså ikke noe "eget" for å være med på turn.
  • J 10-12, G 10-12 og Mix: kr 1050,- per semester

I tillegg kommer kontingent for medlemskap i Røros idrettslag.

 

Kontingent for medlemskap i Røros idrettslag

Medlemskontingent betales for hvert kalenderår.

  • Under 19 år (blir under 18 år fra 2017): kr 200,-
  • Over 19 år (blir over 18 år fra 2017): kr 300,-
  • Familie: kr 500,-
  • Over 60 og utenbygds: kr 200,-

Medlemskap i Røros IL oppretter du via Min Idrett. Du kan benytte Røros ILs kontaktskjema for forespørsel om medlemskap, lisens, forsikring m.m.

Følg turngruppa!

Del dette!

Søk