Gjeldende satser for medlemskap i Røros IL 2018

 

Æresmedlemmer  kr. 0,- 
Enkeltmedlem u/18 år  kr. 275,- 
Enkeltmedlem o/18 år  kr. 375,- 
Enkeltmedlem o/60 år  kr. 275,- 
Familiekontingent kr. 650,-
Utenbygs kr. 275,-

          
    
I tillegg til medlemskontingent til hovedlaget må alle aktive medlemmer betale treningsavgift/lisens til gruppen i laget.

Flere mindre klubber i regionen har i enkelte aldersklasser vansker med å gi sine aktive et tilbud. På bakgrunn av dette ble det fattet følgende vedtak i H-møtesak 02/07:

”Noen kan være medlem i ett idrettslag og delta i annen aktivitet i et annet idrettslag, da bør de kunne betale kontingent til det 1.laget og treningsavgift til det andre laget.
Det er viktig å legge til rette for samarbeid på tvers av lagene i de tilfeller det enkelte lag ikke kan gi et sportslig tilbud til en utøver i en idrett”.

Innmelding til Røros IL skjer via Min Idrett, du finner denne siden på https://minidrett.nif.no/

Du kan også benytte kontaktskjemaet her på siden for forespørsel om medlemskap, lisens/forsikring m.m.

Del dette!