Medlemskontingenter i Røros IL

 

Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk.

Alle barn, til den dato de fyller 13 år, som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i idrettslagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringspremien betales av NIF.

For barn fra 13 år og eldre som er medlem og aktiv utøver i en idrett gjelder følgende: fra den dagen barnet fyller 13 år og eldre må det løses lisens for den idretten vedkommende deltar i. Her gjelder ulike ordninger i de enkelte særforbund.

For mer informasjon om medlemskontingenter til idrettslag i Norges Idrettsforbund, se her og her

 

Gjeldende satser for medlemskap i Røros IL 2019

 

Æresmedlemmer  kr. 0,- 
Enkeltmedlem u/18 år  kr. 275,- 
Enkeltmedlem o/18 år  kr. 375,- 
Enkeltmedlem o/60 år  kr. 275,- 
Familiekontingent kr. 650,-
Utenbygs kr. 275,-

          
    
I tillegg til medlemskontingent til hovedlaget må alle aktive medlemmer betale treningsavgift/lisens til gruppen i laget.

Flere mindre klubber i regionen har i enkelte aldersklasser vansker med å gi sine aktive et tilbud. På bakgrunn av dette ble det fattet følgende vedtak i H-møtesak 02/07:

”Noen kan være medlem i ett idrettslag og delta i annen aktivitet i et annet idrettslag, da bør de kunne betale kontingent til det 1.laget og treningsavgift til det andre laget.
Det er viktig å legge til rette for samarbeid på tvers av lagene i de tilfeller det enkelte lag ikke kan gi et sportslig tilbud til en utøver i en idrett”.

Innmelding til Røros IL skjer via Min Idrett, du finner denne siden på https://minidrett.nif.no/

Du kan også benytte kontaktskjemaet her på siden for forespørsel om medlemskap, lisens/forsikring m.m.

 

Opplevelseskortet

Røros IL er med på Opplevelseskortet!

Opplevelseskortet er et tiltak for å gi barn og ungdom i alderen 2-16 år i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i kultur- og aktivitetstilbud. I et samarbeid med NAV har Holtålen kommune og Røros kommune igangsatt Opplevelseskortet i våre kommuner. Kortet er et ubyråkratisk tiltak som er treffsikkert i forhold til målsettingen.

Kortet fungerer som et klippekort, hvor aktivitetstilbydere det er inngått avtale med fastsetter et bestemt antall klipp per kalenderår. Eieren av kortet har anledning til å ta med seg en venn eller forelder/foresatt per aktivitet/klipp. NAV administrerer korttildeling.

For mer info – ta kontakt med NAV Røros/Holtålen eller kulturkontoret på Røros eller i Holtålen, eller les mer her

Del dette!