Aktivitetsavgift for 2017

Årets aktivitetsavgift er nå sendt ut via Minidrett og ligger klar til betaling på nett via kort, eller faktura som kan betales i nettbank. Aktivitetsavgiften ble vedtatt på årsmøte i februar og er satt på bakgrunn av regnskapet for 2016 og budsjettet for 2017.

Fotballgruppa gikk i 2016 med et underskudd på ca 50.000,- kr som i hovedsak skyldes endringer i overføringer fra hovedlaget, økte utgifter til leie av treningslokaler og drift av anlegg. Aktivitetsavgiften som ble vedtatt er et av flere tiltak som skal bidra med å sikre at klubben får et positivt resultat i 2017, som igjen gjør at vi kan betale våre regninger. Det legges ikke opp til noe stort overskudd, men en sunn økonomi som gjør at klubben blant annet kan utdanne trenere, drifte våre anlegg på en forsvarlig måte, ha en satsing på både barne, ungdom og seniorfotball med treninger både på sommer og vinter.

Aktivitetsavgiften for 2016 var delt i to som et prøveprosjekt, etter en samlet vurdering av ekstra arbeid med å dele fakturaen og fordelen med to mindre fakturaer å betale, ble det besluttet å gå tilbake til en faktura. Fotballsesongen går over et helt år og uavhengig av om man trener kun i enkelte perioder har klubben sine faste utgifter som må betales, derfor gjelder aktivitetsavgift for ett år av gangen. Dette er utgifter som forsikringer, påmeldingsavgifter, drift av anlegg, betaling av lån, utdanning av trenere, kjøp av trenings utstyr og leie av treningslokale.

Gjeldene aktivitetsavgifter finnes her

Mvh

Håvar Tenfjord

Økonomiansvarlig Røros IL Fotball

 

Klubbens aktiviteter: