Koronavett i Røros IL


Idrettslaget/foreningen er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom trenere/instruktører/frivillige, deltakere, foresatte og andre som er tilknyttet aktiviteten. Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet.

Del dette!