Krav om politiattest i Røros IL

 

I Røros IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige. Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen.

Dette gjøres i samråd med:              Anne Luksengård Mjelva (Daglig leder)

E - post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon:                400 13 975

Politiattestansvarlig har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Mer informasjon om ordningen, se her

 

Innhenting i Røros IL 1-5:

 

1: Gruppestyrene sender elektronisk en samlet oversikt over trenere og ledere som omfattes av ordningen til daglig leder innen 1. oktober 2018. Oversikten skal inneholde opplysninger om navn, funksjon, e-postadresse og tlf. mobil

2: Daglig leder sender nødvendig informasjon og bekreftelse på formål med politiattest (vedlegg for søknad) elektronisk til de(n) aktuell(e) personen(e)

3: Personen må selv søke om politiattest her. Merk at personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø

4: Politiet sender attesten til den søknaden gjelder for.

5: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til daglig leder.
 Attesten skal ikke lagre attesten, men kun fremvises til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Viktig midlertidig endring om politiattestordningen:

 

Inntil vi har fått en avklaring på hva fremtidig praksis blir, oppfordres det enkelte idrettslag til å avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget. Så snart vi får avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år. For mer informasjon, se her

 

Del dette!