Vinterens trimposter i Røros nærområde

 

Turutvalget i Røros Tur- og Løypeforenng presenterer trimpostene i Røros nærområde for vinteren.

Premiering for hele året ved loddtrekning hver høst. Veibeskrivelse er med utgangspunkt i Bergstaden Røros. Fra hensiktsmessig P-plass beskrives blåmerka maskinpreparert skiløype. Noen ganger bare ”naturlig” skiløype uten merking. Bok ligger i blå postbokser for innskriving av navn og ev. adresse og telefon.

 

STED

BESKRIVELSE

Skistuggu

Rv 30 mot Oslo. Femundveien til venstre. 600 m til P ved Skistugguveien. Gå 150 m tilbake til skiløype mot Skistuggurunden. Fra kryss, løype til venstre 2,5 km til Skistuggu, løype til høyre 4,6 km (Lille Skistuggurunden), Den lange runden 8,1 km til Skistuggu.

Kvernskaret

Samme vei og løype som opp til Skistuggu. Deretter løype sørover til Kvernskaret. Posten plassert på ”Fonna” i Skaret. Ca 7 km fra Skistuggu en vei. Posten er på plass bare f.o.m. Rørosmartnan (medio febr.) t.o.m. påskeferien.

Krysset Stikkilsdalen - Skåkåsen

 Start fra P-plass ved Småsetran. Følg skiløypa Stikkilsdalsrunden. Ca 3 km til krysset for løypene til Stikkilsdalen og Skåkåsen.

Skåkåsstenen

Start fra P-plass ved Småsetran. Skåkåsrunden fram til Skåkåsvollan.  Den kjempestore Skåkåsstenen ligger 800 m sør for Skåkåsvollan. Alternativ løype fra Skåkåsrunden: Ta hundekjørerløypa til venstre mot Litjlifjellet der den krysser Skåkåsrunden før høgste punkt på runden. Etter 1 km passerer løypa Skåkåsstenen.

Avholdshytta

Start fra P-plass ved Småsetran. Korteste løype (2,7 km en vei ) ved å ta til høyre i løypekryss etter ca 500 m, og følge Skåkåsrunden. Lengre alternativ (4,3 km) ved å følge løype Stikkilsdalsrunden og Skåkåsrunden fram til Stikkilsdalskrysset og så ta til høyre mot Avholdshytta.

Mølmannsdalsgården

Fra rundkjøringa følg Falunveien østover. Dalsveien til høyre, 3 km fram til P-plass og veibom ved start Mølmannsdalen. 3,5 km skiløype fram til Mølmannsdalsgården.

Enersvola

Utgangspunkt P-plass ovenfor Røros Hotell, ved Konstknektveien. Skiløype mot nordøst. Følg løype mot Storwarts og Olavsgruva. Posten på høyeste punkt i krysset for løyper til Fjellkjerka og Erlidalen. Ca 5 km en vei.

Øvre Storwartz

Fra P-plass ovenfor Røros Hotell følges løypa til Storwartz og Olavsgruva. Posten plassert ved oppslagstavla ved Øvre Storwartz. 10 km en vei.

Bersvendsåsen Vardhøgda

Utgangspunkt P-plass ovenfor Røros Hotell, ved Konstknektveien. Løype mot Storwartz og Olavsgruva i begynnelsen. Etter passert lysløype, til vanlig ”naturlig” skispor eller fotspor til venstre mot nord. Blå postboks plassert på hyttevegg. Knapt 2 km fra P-plass opp til posten.

Muggruva

Fv 30 mot Trondheim. P-plass i Rugldalen. Til vanlig ”naturlig” skispor opp til Mugg-gruva, drøyt 2 km i vest-sørvest retning.

 

Trimpostene kan du se i PDF her. 

Del dette!