Medlemskontingenter 2020

 

Medlemskontingenten for 2020 blir sendt ut i dag 25.mars.

Det er viktig at alle som driver aktivitet gjennom Røros IL og som ønsker å være medlem betaler kontingenten. Dette har blant annet med forsikringer og spilleberettigelse å gjøre. Les mer om dette her.

VI setter veldig stor pris på alle dere som er medlemmer. Pr i dag er det 1210 medlemmer i Røros IL.

Du har som medlem i Røros IL svært gode medlemsfordeler hos Sport1 og Arbeidets Rett, som vi håper du benytter!

Vi håper du legger merke til at medlemskontingenten for 2020 faktisk er rimeligere enn tidligere, noe som gjelder både for enkeltmedlemmer i alderen 18-60 år og familemedlemmer. Dette fordi vi ønsker at inngangsbilletten for å være medlem i Røros IL skal være lav og at dette gjør at vi blir flere emdlemmer i årene som kommer. 

 

Gjeldende satser for 2020 (forutsatt positivt vedtak i årsmøtet): 

Æresmedlemmer kr. 0,-
Enkeltmedlem uansett alder eller bosted kr. 275,-
Familiekontingent kr. 150,- pr familemedlem - oppad begrenset til kr. 600,- pr familie

NB! De nye satsene er vedatt i hovedstyret, men skal formelt vedtas i årsmøtet. Siden årsmøtet er utsatt på ubestemt tid grunnet koronaviruset, velger vi å sende ut kontingenten nå slik at likviditeten i idrettslaget opprettholdes utover våren. 

Vi er klar over at flere opplever problemer med bruken av Min Idrett og betaling i dette systemet. Vi sender derfor ut en e-post med vedlagd PDF-faktura til alle sammen. Merk at dette kan føre til at noen mottar flere e-poster med samme betalingsvarsel. Dette fordi e-postadressen kan være registrert på flere steder (eks. som foresatt og som kontaktperson), eller at det er flere e-postadresse oppgitt ved samme familiemedlemskap. Dersom du er i tvil, sjekk KID-nummeret som er oppgitt i fakturaen. NIF jobber med et bedre system for dette. 

Vi setter stor pris på om alle kan sjekke at de til enhver tid har riktig e-postadresse liggende inne i systemet. 

Ved spørsmål vedrørende faktura, ta kontakt på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Del dette!