Min Idrett

Røros Idrettslag er pålagt, som alle andre idrettslag i Norge, å innføre elektronisk medlemsregister innen utgangen av året.
Det har vi allerede gjort ved å innføre Norges Idrettsforbunds egne system.

Alle våre medlemmer skal være overført dit, men vi sliter med at medlemsinformasjonen er utdatert. Derfor trenger vi din hjelp.

Vennligst oppdater www.minidrett.no med korrekt adresse og e-postadresse så snart som mulig. Dette er veldig viktig!
Vi baserer oss på lister herfra når vi sender faktura, når vi skal nå noen eller alle medlemmer og når vi sender ut medlemsbladet.

Har du ikke opprettet profil?
Her har du en en liten guide på hvordan du gjør dette.

Takk for at du oppdaterer. Sammen gjør vi idrettslaget sterkere.

Søk