RIL Dametrim - instruktør søkes

 

Dametrim var et fast innslag på turngruppas timeplan i flere år, men har det siste året ikke vært mulig å gjennomføre grunnet manglene instruktør. Røros Idrettslag ønsker nå å ta opp igjen tilbudet, og søker dermed instruktører som kan stå for én time aktivitet i uka. 

Dugnadsvakter til Skistuggu

 

Skistuggu åpner snart for sesongen, og vi håper at flere kunne tenke seg å bidra med god stemning og service på Røros' triveligste utfartssted!

Kunne du tenke deg å tilbringe en søndag bak disken på Skistuggu mellom den 2. september og 2. desember?

Krav om politiattest i Røros IL

 

I Røros IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige. Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen.

Medlemskontingenter 2018

 

Nå er medlemskontingentene til Røros Idrettslag sendt ut. Dersom du finner feil i din faktura, eller har andre henvendelser, ta kontakt på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Del dette!