Møteplaner og referat

Her finner du dokumenter som er lagt ut, slik som møterefrater og dokumenter for innkalling til årsmøter etc.

Dokumenter

ÅRSMØTE, dokumenter, referater, årsrapporter

2021

Sakliste

Presentasjon

Protokoll

Vedlegg 1: Innkalling
Vedlegg 2a: Styrets forslag til normal forretningsorden
Vedlegg 2b: Styrets forslag til forretningsorden for digitale årsmøter
Vedlegg 3: Røros ILs årsrapport 2020
Vedlegg 4-10: Gruppenes årsmeldinger

Vedlegg 11: Årsregnskap 2020 (før signering)
Vedlegg 12: Revisors rapport
Vedlegg 13: Kontrollutvalgets rapport
Vedlegg 14: Styrets innstilling til avvikling av lovkomité
Vedlegg 15: Styrets innstilling til æresbevisninger (annonseres under årsmøtet)
Vedlegg 16: Styrets innstilling til styrehonorar
Vedlegg 17: Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter
Vedlegg 18: Budsjett 2021
Vedlegg 19: Organisasjonsplan
Vedlegg 20: Valgkomitéens innstilling til hovedstyre, utvalg og valgkomité
Vedlegg 21: Valgte gruppestyrer
Vedlegg 22: Bekreftelse på engasjert revisor

 

2020

Vedlegg:

NB! Årsmøtet i Røros IL gjennomføres så normalt som mulig, med unntak av de forhold som beskrives i NIFs veileder for gjennomføring av et digitalt årsmøte.

Årsrapporter fra gruppene:

Regnskap:

Saker:

I tillegg vil styreleder orientere fra prosjektgruppa som jobber med Øra-utviklingen.

Valg: