Lagskonto Røros IL Fotball

Hver treningsgruppe har egen bank- og Vipps-konto. Alle transaksjoner som laget har i forbindelse med sportslige aktiviteter skal gå gjennom disse kontoene.

Dugnad, gaver, kiosksalg, egenandeler skal innbetales til disse kontoene. Informasjon om hva som innbetales direkte til bank må sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Informasjon om innbetalinger via Vipps hentes elektronisk. Alle innbetalinger som gjelder en spiller må merkes med spillerens navn, slik at det blir mulig å holde oversikt.

Utbetalinger gjøres av kasserer i fotballgruppen etter avtal med lagleder, trenere og ansvarlig for hver treningsgruppe. Regninger sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. For at regninger skal betales må det være dekning på lagskontoene.

Kontoutskrifter sendes til lagene ved forespørsel.

Ved sesongslutt overføres pengene mellom lagskontoene. Dersom en treningsgruppe består av ulike årskull, deles saldoen etter antall medlemmer i hvert kull, og beløpene følger da kullene over til de respektive treningsgruppene.

 

Treningsgruppe

Bankkontonummer

Vipps

RILFO Damer

4280.16.68407

 

RILFO Herrer

4280.16.68393

 

RILFO J17

4280.16.68423

 

RILFO J14

4280.16.68431

 

RILFO J12

4280.16.68458

 

RILFO J10

4280.16.68466

 

RILFO G16

4280.16.68474

 

RILFO G14

4280.16.68482

 

RILFO G12

4280.16.68490

 

RILFO G10

4280.16.68504

 

RILFO Barn

4280.16.68512

 

Søk