Denne sportsplanen er laget for at Røros IL –fotball skal ha et virkemiddel for å utvikle klubben og se til at alle bidrar til å dra i samme retning. Planen beskriver hva som forventes av alle involverte i Røros IL –fotball, og målet er å skape en klubb som i størst mulig grad er basert på kompetanse, kvalitet og en sterk klubbfølelse. Sportsplanen skal dessuten være en kvalitetssikring av arbeidet som blir gjort. Planen gjelder fra 2015 – 2018 og er vedtatt av årsmøtet i Røros IL –fotball.

Last ned sportslig utviklingsplan