Tildeling av æresbevisninger skjer etter innstilling fra æresbevisningskomitèen som består av tre personer. Særgrupper eller enkeltpersoner kan innlevere begrunnede forslag til denne komitèen senest 6 uker før lagets årsmøte. Æresbevisningskomitèen legger fram forslag for arbeidsutvalget som foretar den endelige godkjenning og tildeling.

Tildeling av æresbevisninger skal skje på lagets årsmøte eller ved en dertil passende anledning.

Alle utmerkelser skal protokollføres av æresbevisningskomitèen, og særgruppene plikter å føre protokoll over antall obligatoriske kamper og klubbrekorder samt gi rapport til æresbevisningskomitèen om gode prestasjoner innen gruppene.

Revidering av disse statutter kan kun foretas av lagets årsmøte med ¾ flertall.


De ulike æresbevisningene er:

Æresmedlemskap. Dette er lagets høyeste utmerkelse og tildeles for store og verdifulle tjenester for laget, så vel aktivt som administrativt. Klubbens medalje med inngravering og diplom tildeles.

Lagets fortjenestemedalje. Denne tildeles den som har gjort en særlig god sportslig eller administrativ innsats for laget. Med særlig god sportslig innsats menes her gullmedalje i nasjonale mesterskap, samt representasjonsoppgaver for Norge, så vel i junior som seniorklasse. Lagets medalje med inngravering og diplom tildeles. Ved sportslige prestasjoner har diplomet teksten: "Lagets medalje for enkeltprestasjon."

Lagsmedaljen. Denne tildeles for deltakelse i lagidrett ved 150 obligatoriske kamper på 1.laget. Lagets medalje med inngravering og diplom tildeles.

Lagsstatuetten, med særidrettens symbol. Tildeles etter 250 obligatoriske kamper på 1.laget.

Lagets krus. Tildeles etter 300 obligatoriske kamper på 1.laget.

Lagets krystallbolle. Tildeles etter 350 obligatoriske kamper på 1.laget.

Røros IL administrasjonspokal.  Kan tildeles for stor administrativ innsats i året.

Prestasjonspokal, menn (junior/senior). Kan tildeles enkeltpersoner, grupper/lag for utmerket sportslig innsats i året.

Prestasjonspokal, kvinner (junior/senior). Kan tildeles enkeltpersoner, grupper/lag for utmerket sportslig innsats i året.

Prestasjonspokalen, yngre gutter. Kan tildeles enkeltpersoner, grupper/lag for utmerket sportslig innsats i året.

Prestasjonspokalen, yngre jenter. Kan tildeles enkeltpersoner, grupper/lag for utmerket sportslig innsats i året.

Innsatspokal (gutter/jenter). Kan tildeles for stor interesse og treningsiver.


Oversikt over medlemmer i laget som er tildelt æresbevisninger:

Æresmedlem

Administrasjonspokal

Lagets fortjenestemedalje - idrettslig prestasjon

Lagets fortjenestemedalje - administrativt arbeid

Prestasjonspokal kvinner junior/senior

Prestasjonspokal menn junior/senior

Prestasjonspokal yngre

Innsatspokal yngre

Lagets krystallbolle - 350 kamper

Lagets krus - 300 kamper

Lagsstatuetten - 250 kamper

Lagsmedaljen - 150 kamper

Del dette!