Nyttårsturnering på Røros 12. januar

 turnering rros

Det er snart klart for årets Nyttårsturnering på Røros. Turneringen vil foregå i Verket fra 10:00  til ca. 17:00. Dørene åpner 09:00. Garderober er tilgjengelige.

 

Målene for dagen er at:

alle skal ha det moro

alle minst skal ha 4 kamper

 inkludering og rekruttering.

 

Bankett

Blir du med på Pizzabankett etter turnering?
Vi arrangerer bankett på Amore Ristorante Røros fra 18:00. Ta med deg laget, vær sosial og sørg for å feire dagens idrettslige gleder.
Spis så mye pizza du orker og få med en 0,5 mineralvann for 160,- pr person.
Blir du med? Si fra på Facebook

 

Turneringens reglement:

Vi spiller best av 3 sett, 15-15-10.

Fairplay er viktig og skal være en bærebjelke for hele arrangementet. Vi ber alle lag respektere dette.

 

Forenklende volleyballreglement for turneringen:

Før kampen foretar dommer trekning eller stein/saks/papir for å avgjøre hvem som skal serve først og hvilken side av nettet lagene skal spille på i det første settet. Den som vinner trekningen velger enten retten til å serve, evt til å motta serven eller banehalvdel.

Lagets startoppstilling indikerer spillernes rotasjonsorden på banen. Denne rotasjonsorden skal beholdes gjennom hele settet.

Ballen er i spill fra det øyeblikk serveren kaster opp ballen etter først å ha mottatt klarsignal fra dommeren om å serve.

I det øyeblikket serveren slår ballen, skal begge lagene være innenfor sine egne banehalvdeler i korrekt rotasjons-orden (unntatt serveren).

Ingen spiller tillates å fullføre et angrepslag eller blokk på motstandernes serve når ballen er i front-sonen og hele ballen er høyere enn nettets overkant.

Ballen er «inne» når den berører gulvet på spillebanen, grenselinjene medregnet.

Et slag er enhver kontakt med ballen av en spiller som er i spill.

En blokkberøring regnes ikke som ett av lagets slag. Etter en blokkberøring har laget dermed rett til tre slag for å spille ballen tilbake.

Laget har rett til maksimalt tre slag i tillegg til berøring i blokk.

En ball som spilles inn i nettet kan spilles videre innenfor grensen av lagets tre slag.

Ved blokkering kan en blokkspiller berøre ballen på motstandernes side av nettet, forutsatt at han ikke hindrer motstandernes spill før eller under deres angrepsslag.

Etter et angrepsslag er det tillatt å la hånden rekke inn over nettet, forutsatt at ballberøringen skjedde i eget spillerom.

Det er tillatt å berøre motstandernes banehalvdel med en fot (føttene), forutsatt at en del av foten (føttene) enten berører eller befinner seg direkte over midtlinjen.

Berøring av nettet er ikke tillat.

Det er bare tillatt å kaste opp ballen for serve én gang. Det er tillatt å sprette ballen eller å bevege ballen i eller mellom hendene.

De som skal serve må stå bak linjen. Berøring av linjen gir poenget til motstanderen.

Bakspiller kan ikke hoppe og foreta et angrepsslag innenfor 3meter linjen. Hopp før 3meter linjen er tillat så lenge foten ikke berører 3meter linjen.

Søk