Økonomihåndbok for Røros IL

 

Styret i Røros IL har det overordnede ansvaret for idrettslagets økonomi. Økonomihåndboken skal være et hjelpemiddel for Røros IL for å sikre god økonomistyring. Regnskapsførere, kasserere, trenere, lagledere og andre som trenger en innføring i hvordan økonomirutinene til idrettslaget fungerer skal kunne finne informasjonen de trenger i økonomihåndboken. 

 

Økonomihåndboken (pdf)

 

Vedlegg

 

1 - Årshjul

2 - Budsjett

3 - Likviditetsbudjsett

4 - Fullmaktsmatrise

5 - Rollebeskrivelse for daglig leder

6 - Rollebeskrivelse for kasserer

7 - Instruks for kasserer (bilagsføring)

8 - Detaljert instruks (bilagsføring)

9 - Årsregnskap 2017

10 - Årsrapport

11 - Kassetellingsskjema (pdf)  (pdf) / Kassetellingsskjema (xls)

12 - Retningslinjer for bruk av Vipps

13 - Retningslinjer for bruk av iZettle

14 - Oppgjørsskjema billettsalg

15 - Fakturagrunnlag (pdf) / Fakturagrunnlag (xls)

16 - Utgiftsrefusjonsskjema (pdf) / Utgiftsrefusjonsskjema (xls)

17 - Varetellingsliste

18 - Materielloversikt (docx) / Materielloversikt (pdf)

19 - Uttak fra kasse (pdf) / Uttak fra kasse (xls)

20 - Midlertidig trenerkontrakt (docx)

21 - Timeliste

22 - Reiseregning (xls) / Reiseregning (pdf)

23 - Dommerregning (xls) / Dommerregning (pdf)

24 - Mal for valgt revisors beretning (docx)

25 - Sjekkliste for valgt revisor (docx) / Sjekkliste for valgt revisor (pdf)

26 - Mal for kontrollkomitéens beretning (docx)

27 - Sjekkliste for kontrollkomité (docx) / Sjekkliste for kontrollkomité (pdf)

 

Sist oppdatert: 20.11.2018

Søk