Oppstart høsten 2017

Konkurransepartiet er allerede i gang med treningene sine.

2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, aspirantpartiet, J10-12 og G10-12 starter i uke 38.

Mix 13-18 starter uke 39.

Til dametrim har vi foreløpig ingen trener, så oppstartsdato er naturlig nok uvisst.

Her finner du mer info om oppstart høsten 2017, blant annet om treningstider, turndrakt og en del mer.

 

Foreldremøte mandag 11. september

Mandag 11. september kalles alle turnforeldre inn til møte i turnhallen i Verket kl. 19.00. Først blir det orientering om alle partiene, bl. a. om trenersituasjonen og behov for bistand fra foreldre. Når denne bolken er over, blir det informasjon om aspirantpartiet. Fra turngruppa møter Anne Lena Høsøien og Marie Bakås. Vel møtt!

Referat fra foreldremøtet finner du her.

 

Følg med på Facebook!

Turngruppa har ei facebookgruppe og ei facebookside. Gruppa brukes mest, men spesielt viktig info deles begge steder.

 

 

Følg turngruppa!

Del dette!