Innkalling til ekstraordinært årsmøte mandag 13.03.2017

  • Sted: Kjelleren i gymbygget
  • Dato og tidspunkt: 13.03.17 kl. 19.00

 

Sakliste

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent(er), referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle gruppens årsberetning
  5. Behandle gruppens regnskap
  6. Behandle forslag og saker
  7. Fastsette treningsavgift
  8. Vedta gruppens budsjett

Påmeldingsfrist til barnekretsturnstevnet: 24. mars

Årets barnekretsturnstevne for 2. til 7. trinn arrangeres i Trondheim av Nidaros turn, 9. - 11. juni. Dette er årets store breddemønstring for fylkets unge turnere, og vi håper så mange som mulig har lyst til å bli med. Mer info finner du her.


Trenernytt, februar 2017

Vi er så heldige at vi har fått med oss Tina Eggen og Malin Røsten Hellemstulen som trenere for Jenter 10-12, sammen med Elise Opdal Unsgård og Ida Drøyvollsmo. Tina er allerede i sving; Malin begynner etter vinterferien. Velkommen med på laget, Tina og Malin!

Eva Nordfjell må takke for seg som leder av dametrimmen. Inn som superreserve kommer evigunge Torunn Skjevdal! Tusen takk til Eva, og velkommen til Torunn!

 

Åpent uttak til konkurransepartiet 6. og 8. mars 2017

Konkurransepartiet ønsker seg nye rekrutter! Vi kjører derfor et åpent uttak for turnere født i 2004, 2005 og 2006 mandag 6. og onsdag 8. mars kl. 18.30 - 19.30 i basishallen i Verket. Vi ønsker alle ivrige turnere hjertelig velkommen!

Mer info om uttaket finner du her.

Følg turngruppa!

Del dette!