Viktige telefonnummer

 

Cupleder - Kjetil Reinskou - Tlf. 480 52 970

Jury - Tlf. 458 65 170

Overnatting -Tone Kojedal - Tlf. 476 64 505

Dugnadsansvarlig - Hilde Håkonsund - Tlf. 913 94 846

Mat og kiosk - Roger Gravseth - Tlf. 917 47 380

 

Røde Kors - Tlf. 99516080

Legevakt - Tlf. 116117

Sekreteriat (fellesnummer) - Tlf. 90972590

Resultatservice (fellesnummer) - Tlf. 91863536

 

Øyeblikkelig hjelp:
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Lege 113

 

Søk