Koronavett i Røros IL

Koronavett i Røros IL

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Koronavett i Røros IL


Idrettslaget/foreningen er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom trenere/instruktører/frivillige, deltakere, foresatte og andre som er tilknyttet aktiviteten. Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet.

Per august 2020 gjelder et gult tiltaksnivå nasjonalt, som innebærer følgende for idretten:

Barn og ungdom (<20 år)

 • Ingen syke skal møte på trening
 • God hygiene
  • Forsterket renhold**
 • Kontaktreduserende tiltak
  • Normal kontakt under aktiviteten
  • Gruppestørrelse i henhold til nasjonale anbefalinger på inntil 20 personer
  • Faste treningsgrupper

*Mer om Forsterket renhold

**Mer om kontaktreduserende tiltak

Voksne (>20 år)

 • Ingen syke skal møte
 • God hygiene
  • Forsterket renhold**
 • Kontaktreduserende tiltak*
  • Minst 1 meters avstand gjennom hele aktivitete
  • Gruppestørrelse i henhold til nasjonale anbefalinger på inntil 20 personer

Ansvar og planlegging av aktivitet/arrangementer

 • Hovedstyret, har ansvar for at all aktivitet i idrettslaget skjer slik det står i særforbundenes koronavettregler og smittevernveileder for idretten.
 • Alle som deltar i planlegging og utføring av trening og aktivitet (trenere og andre verv) har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktivitet som er slik det står i retningslinjene.
 • Utøverne og utøvernes foresatte/verger har ansvar for at enkeltutøveren følger de krav og retningslinjer som er gjeldende for aktiviteten.

Utstyr

 • Alle som deltar i aktiviteten skal ha med egen, merket vannflaske til treningsøkten. Eventuelt kan det distribueres rene, personlige, merkede flasker til den enkelte utøver.
 • Ansvar for håndtering og plassering av utstyr under treningen, som for eksempel kjegler, fordeles slik at så få personer som mulig bærer eller flytter på utstyret.
 • Utstyret skal rengjøres jevnlig.

Utøvere

 • Håndhilsning, klemming, «feiring» og annen unødvendig fysisk kontakt bør unngås i den grad det er mulig.
 • Det bør hostes i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hendene etter dette.
 • Man bør unngå å berøre ansiktet.
 • Utøverne skal unngå å spytte.
 • Utøverne bør bruke nyvasket treningstøy.

Lister

Det skal føres frammøteliste på treninger. Et stort antall deltakere øker risiko for smitte. Aktiviteter/trening: anbefalt maks 20 personer.

Koronaansvarlig ved arrangementer

Det skal være en koronaansvarlig på arrangementer som skal kontrollere antall tillatte personer til stede, ha kontaktopplysninger på alle til stede, sørge for at deltakerne holder avstand og generelt gjennomfører arrangementet i henhold til smittevernveileder for idretten.

Arrangementer på offentlig sted: tillatt maks 200 personer, inkludert tilskuere.

Utenfor idrettsarenaen

 • Ha alltid minst en meters avstand når man ikke er i nærkontaktaktivitet. Dette gjelder også ved reise til og fra aktiviteten.
 • Skift helst til treningsutstyr hjemme.
 • Lytt til trenere og ledere. Alle skal overholde gjeldende smittevernregler på idrettsarenaen.

Risikovurdering

Les mer om risikovurdering ved planlegging av treninger/arrangementer her.

Helsedirektoratets smittevernveileder for idretten

Overnevnte informasjon er basert på Helsedirektoratets smittevernveileder. Denne bør leses og forstås av alle involverte i Røros IL. I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-

19. Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte både trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte. Les den her.

Særforbundenes koronavettregler

Hvert enkelt særforbund har laget en oversikt over deres koronavettregler. Se hvilke retningslinjer som gjelder for din idrett:

Allidrett

Fotball

Håndball

Orientering

Ski

Skiskyting

Turn

Volleyball

Idrettens koronavettkurs

Kurset omhandler hvilke retningslinjer for smittevern som gjelder i forbindelse med selve idrettsutøvelsen. Målgruppen for e-kurset er alle utøvere over 13 år og alle foreldre og foresatte som selv skal delta eller har barn som skal delta i trening, kamper og arrangement i regi av idretten. Kurset er særlig rettet mot utøvelse av kontaktidrett, men vil være nyttig for utøvere i alle idretter.

Dette må du gjøre via din bruker i Minidrett, og du får et kursbevis på din profil når kurset er gjennomført. Kurset tar ikke lang tid, og gir nødvendig informasjon for alle som på en eller annen måte er engasjert i idretten. Oppfordre gjerne alle som er engasjert i din idrett om å ta kurset – utøvere, trenere, foreldre, osv. Kurset tar du her.

Informasjonsmateriell

Her kan du hente ut ulike informasjonsplakater for print og digitalt. Kan sendes ut til involverte i idrettene, printes ut ved treninger/arrangementer, publiserer på Facebook, o.l.

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vaner-som-forebygger-smitte

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/informasjonsmateriell-til-idrettslag-stopp-koronasmitten/

Spørsmål

Dersom du og din særgruppe lurer på hvordan dere skal forholde dere til aktivitet denne tiden, ta kontakt med daglig leder på

 • E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Telefon: 45 69 95 23

Bruk av Verket

 1. Alt utstyr som er brukt under trening skal rengjøres (gjelder både i basishallen og på bane 1-3) og deretter settes tilbake på plass!
 2. All bruk av 2.etasje i inngangspartiet til møter, samlinger el lign. må bookes/avtales med Rune senest dagen før
 3. Ingen voksne eller barn, unntatt trenere/aktive som skal trene, skal være inne i anlegget under trening
 4. Det er ikke lov til å sitte oppe i 2.etasje ved bordene for å gjøre lekser e.l.
 5. Lag/spillere som skal trene får ikke gå inn i Verket før tidligst ti minutter før treninga starter
 6. Lag/spillere som har trent skal alltid forlate banen fem minutter før treningstidas slutt
 7. Lag som er ferdig med å trene skal være ute av Verket senest ti minutter etter treningstidas slutt
 8. Alle garderober er stengt på kveldstid! Skift hjemme.
 9. Følg alle rutiner for smittevern
 10. ALLE skal vaske hender i antibac eller såpe/vann når de ankommer Verket FØR trening
 11. Tilsynsvakta vil kontrollere at smittevernsrutinene følges
 12. Husk! Færrest mulig berøringsflater 
 13. Følg skilting på vei inn og ut av Verket
 14. All henting/levering av barn skjer ute

Sist oppdatert: 8. september 2020