Klubbhåndbok for Røros Idrettslag

Klubbhåndboka er ment å være et oppslagsverk for alle tillitsvalgte  og medlemmer i Røros Idrettslag for utøvere, foreldre, styret, komitéer, utvalg, ansatte, trenere og dommere. Det fremgår av denne boken hvordan idrettslaget organiseres og drives. Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Maler

This image for Image Layouts addon