Møteplaner og referat

Her finner du dokumenter som er lagt ut, slik som møterefrater og dokumenter for innkalling til årsmøter etc.

 

Styrets møtekalender:

 

2023

  • 23.mai klokka 19.30 - 21.30
  • 14.juni 19.30 - 21.30
  • 19.juni Ekstraordinært årsmøte klokka 19.00 - 21.00
  • 07. sept 19.30 - 21.30
  • 05. oktober 19.30 - 21.30
  • 07.november 19.30 - 21.30
  • 12.desember 19.30 - 21.30
Alle møtene er på Bergstadens Hotel.

Dokumenter

ÅRSMØTE, dokumenter, referater, årsrapporter

Årsmøtedokumenter 2023

2023

Grunnet ekstra gjennomgang av årsberetning og regnskap 2022 av kontrollkomiteen i Røros Idrettslag vil det kun bli foretatt valg på årsmøtet. I løpet av våren vil det innkalles til ekstraordinært årsmøte for godkjenning av disse postene og andre ordinære årsmøteposter knyttet til dette.

Mvh Styret Røros IL

 

2022

Saksliste

Protokoll

Vedlegg 1: Innkalling

Vedlegg 2: Styrets forslag til normal forretningsorden

Vedlegg 3: Røros ILs årsrapport 2021

Vedlegg 4-10: Gruppenes årsmeldinger

Vedlegg 11) Årsregnskap 2021 (før signering)

Vedlegg 12) Revisors rapport

Vedlegg 13) Kontrollutvalgets rapport

Vedlegg 14) Styrets innstilling til æresbevisninger (annonserer under årsmøtet)

Vedlegg 15) Styrets innstilling til styrehonorar

Vedlegg 16) Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter

Vedlegg 17) Budsjett 2022

Vedlegg 18) Organisasjonsplan

Vedlegg 19) Valgkomitéens innstilling til hovedstyre, utvalg og valgkomité

Vedlegg 20) Valgte gruppestyrer

Vedlegg 21) Bekreftelse på engasjert revisor

 

2021

Sakliste

Presentasjon

Protokoll

Vedlegg 1: Innkalling
Vedlegg 2a: Styrets forslag til normal forretningsorden
Vedlegg 2b: Styrets forslag til forretningsorden for digitale årsmøter
Vedlegg 3: Røros ILs årsrapport 2020
Vedlegg 4-10: Gruppenes årsmeldinger

Vedlegg 11: Årsregnskap 2020 (før signering)
Vedlegg 12: Revisors rapport
Vedlegg 13: Kontrollutvalgets rapport
Vedlegg 14: Styrets innstilling til avvikling av lovkomité
Vedlegg 15: Styrets innstilling til æresbevisninger (annonseres under årsmøtet)
Vedlegg 16: Styrets innstilling til styrehonorar
Vedlegg 17: Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter
Vedlegg 18: Budsjett 2021
Vedlegg 19: Organisasjonsplan
Vedlegg 20: Valgkomitéens innstilling til hovedstyre, utvalg og valgkomité
Vedlegg 21: Valgte gruppestyrer
Vedlegg 22: Bekreftelse på engasjert revisor

 

2020

Vedlegg:

NB! Årsmøtet i Røros IL gjennomføres så normalt som mulig, med unntak av de forhold som beskrives i NIFs veileder for gjennomføring av et digitalt årsmøte.

Årsrapporter fra gruppene:

Regnskap:

Saker:

I tillegg vil styreleder orientere fra prosjektgruppa som jobber med Øra-utviklingen.

Valg:

 

HOVEDLAGET, møteoversikt- og referat fra styremøter