Politiattest i Røros Idrettslag

Alle som har fylt 15 år og som skal utføre oppgaver for Røros IL som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal ha gyldig politiattest. Krav om politiattest gjelder minimum trenere, lagledere, oppmenn og dommere.

Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Ansvarlig for politiattester i Røros IL er:


Daglig Leder: Mari Grønnerøe
E-post: leder@roros-il.no

Slik søker du om politiattest:


1:
Be om bekreftelse pr. e-post fra Daglig Leder leder@roros-il.no. Henvendelsen må inneholde
fullt navn, fødselsnummer og informasjon om hvilken oppgave i idrettslaget du skal utføre.


2:
Daglig leder sender deg signert bekreftelse.
Hvis du er under 18 år må bekreftelsen i tillegg signeres av foresatt.


3:
Søknad om politiattest skjer elektronisk ved å logge inn på https://attest.politi.no
Under 'Formål med attesten' skal du velge Frivillige organisasjoner både som Kategori og Formål.
Bekreftelsen fra Røros IL skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

4:
Politiet sender deg attesten når den er ferdig behandlet. Den sendes ikke til Røros IL.

5:
Du skal vise din politiattest til Daglig Leder. Send e-post til daglig leder for å avtale tidspunkt.
Røros IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato.

Røros IL har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Innhenting av politiattest er gratis.