Publisering av bilder

Hovedregelen

Hva man kan og ikke kan gjøre når det gjelder publisering av bilder, kan være vanskelig å forholde seg til. Derfor gjør vi det først helt enkelt med en hovedregel:

Spør først – publiser etterpå.

 

Retningslinjene

Vi skjønner at det nok er en vel enkel måte å si det på, men den sier faktisk det meste.
Hvis du vil legge ut et bildet av noen, og spesielt når det gjelder et barn under 15 år, vær sikker på at du har anledning til å gjøre det.

Disse retningslinjene er hentet fra Datatilsynets anbefalinger og bestemmelser i Åndsverkloven:
- Spør de avbildede om det er greit at bildet av dem brukes.
- Bilder og film av barn under 15 år kan ikke publiseres uten foreldrene/foresattes samtykke. Dette gjelder også i lukkede nettsamfunn som foreksempel grupper på Facebook.
- Publisering gjelder alle medier - både papir og på nett.

Når må jeg spørre?

Portrettbilder er bilder som viser en eller flere bestemte personer og skal ikke publiseres uten samtykke fra de avbildete. Er den avbildede under 15 år, må både foreldre og barnet selv godkjenne. Og du, sier foreldrene ja og barnet nei, er det barnets vilje som trumfer den voksnes.

Lagbilder er definert som portrettbilder og publisering kan bare skje hvis det er innhentet samtykke fra alle på bildet og fra deres foresatte dersom spillerne er under 15 år.

Situasjonsbilder er bilder der aktiviteten er hovedmotivet og ikke personen. Slike bilder kan offentliggjøres uten samtykke så lenge bildene er harmløse og ikke krenkende. Her må man utvise skjønn, og er det tvil - så innhentes samtykke.