Søknadsskjema Røros Il's utviklingsfond

Røros IL Hovedstyre har vedtatt å sette av kr. 50 000 årlig av overskuddet fra bobilparkeringen, som skal gå til utvikling av aktivitet i laget. I tillegg opprettes et inkluderingsfond på kr. 10 000 som skal bidra til å sikre at barn og unge med innvandrerbakgrunn og de som vokser opp i familier med lav inntekt kan delta på idrettsaktiviteter.

Hvem kan søke?

Alle lag, grupper og avdelinger i Røros IL som planlegger tiltak for utvikling av aktivitet, trenere, spillere og lag. Tiltaket skal ha en breddeeffekt, og vil bli vurdert opp mot dette både i søknadsbehandling og ved utbetaling. Ingen aldersgrense. Søknader skal gå gjennom gruppestyret. Ferdig utfylt skjema sendes til leder@roros-il.no.

Søknadsfrister og behandlingstid

Søknadsfrister er 1. mai og 1. november. Søknaden behandles i løpet av måneden søknaden sendes inn.

Utbetaling av beløp

Ved godkjent søknad utbetales beløpet etter at aktiviteten er gjennomført og en kortfattet rapport oversendes styret, hvor effekten av tiltaket, navn på lag (evt. de involverte utøverne) sammen med en kostnadsoversikt inngår. Merk at det vil stilles krav til bruk av RILs profileringsklær for deltakelse i nasjonale konkurranser og/eller andre arrangementer hvor idrettslaget representeres.

Skjemaet er laget i Word-format (.docx)

Klikk på knappen og velg "Åpne med Microsoft Word", eller lagre det til din egen pc. Fyll så ut skjemaet, lagre din søknad og send det som vedlegg til:
leder@roros-il.no