Årsmøter i Røros Idrettslag

 

Her vil vi legge ut dokumenter for årsmøter i hovedlaget og årlige møter i gruppene i Røros Idrettslag.

 

Årsmøte 2019

Vedlegg

Årsrapporter fra gruppene

Regnskap

Saker

Valg

 Sakspapirer etter årsmøte

 

 

Årsmøte 2018

 

Vedlegg

Årsrapporter fra gruppene

Regnskap

Saker

Valg

 Sakspapirer etter årsmøte

 

 

Årsmøte 2017

 

Årsmøte 22.03.2017

Protokoll - signert

Innkalling

Saksliste

Årsberetning

Gruppenes årsberetninger: Fotball, Håndball, Turn, Ski, Skiskying, Orientering, Volleyball

Årsregnskap og Revisors Beretning

Kontrollkomiteeens rapport 2016

Budsjett

Innkommne saker:

Valgkomiteens instilling

Styrets innstilling til valgkomite

Godkjenning av gruppestyrer

 

------------------------------- 

Ekstraordinært årsmøte 09.02.2017

Protokoll

-------------------------------

Ekstraordinært årsmøte 05.01.2017

Protokoll

 

Årsmøter 2016

 

Hovedlaget

Innkalling

Saksliste

Innkomne saker:

- Ny lovnorm fra Norges Idrettsforbund - Kommentar til endringer

- Tillegg til vedtektene vedrørende kommunikasjon og bruk av sosiale medier

- Endring av betalingsbetingelser for barn under 10 år

- Økning av medlemskontingenten

- Godkjenning av forprosjekt for anleggsutvikling

Valg

Protokoll fra årsmøtet 2016

 

Ekstraordinært årsmøte 26.05.2016

Presentasjon

Protokoll

 

 

Del dette!

Søk