Årsmøter i Røros Idrettslag

 

Her vil vi legge ut dokumenter for årsmøter i hovedlaget og årlige møter i gruppene i Røros Idrettslag.

 

Årsmøte 2019

Vedlegg

Årsrapporter fra gruppene

Regnskap

Saker

Valg

 Sakspapirer etter årsmøte

  • Protokoll (signert)

 

 

Årsmøte 2018

 

Vedlegg

Årsrapporter fra gruppene

Regnskap

Saker

Valg

 Sakspapirer etter årsmøte

 

 

Årsmøte 2017

 

Årsmøte 22.03.2017

Protokoll - signert

Innkalling

Saksliste

Årsberetning

Gruppenes årsberetninger: Fotball, Håndball, Turn, Ski, Skiskying, Orientering, Volleyball

Årsregnskap og Revisors Beretning

Kontrollkomiteeens rapport 2016

Budsjett

Innkommne saker:

Valgkomiteens instilling

Styrets innstilling til valgkomite

Godkjenning av gruppestyrer

 

------------------------------- 

Ekstraordinært årsmøte 09.02.2017

Protokoll

-------------------------------

Ekstraordinært årsmøte 05.01.2017

Protokoll

 

Årsmøter 2016

 

Hovedlaget

Innkalling

Saksliste

Innkomne saker:

- Ny lovnorm fra Norges Idrettsforbund - Kommentar til endringer

- Tillegg til vedtektene vedrørende kommunikasjon og bruk av sosiale medier

- Endring av betalingsbetingelser for barn under 10 år

- Økning av medlemskontingenten

- Godkjenning av forprosjekt for anleggsutvikling

Valg

Protokoll fra årsmøtet 2016

 

Ekstraordinært årsmøte 26.05.2016

Presentasjon

Protokoll

 

 

Del dette!

Søk