Velkommen til Røros IL Turn

Om Røros IL turn

Turn er en aktivitet som innebærer å utføre ulike bevegelser og akrobatikk på en turnmatte eller apparater som for eksempel trampoline. Det er en flott måte å bygge styrke, fleksibilitet og kroppsbeherskelse på. 

Røros IL turn har parti for 3- og 4-åringer, 2. trinn, 3. trinn og 4. trinn. I 5.trinn får turnerne valget om de vil være med på konkurransepartiet. Røros IL turn driver med troppsturn, som er en form for turn der flere utøvere deltar i konkurranser sammen som en gruppe. Om man ikke ønsker å delta i konkurranser, har vi et tilbud som heter Mix 10-18 år. Her er det null fokus på målbare prestasjoner og resultater. Turnglede og samhold står i fokus. 

Røros IL turn holder til i turnhallen/basishallen i Verket. Om du ønsker å delta på turn, er det ikke nødvendig med spesielle turndrakter eller turnutstyr. Bruk behagelige og bevegelige klær. Det beste er å gå barføtt under trening.

Vårt særforbund er Norges Gymnastikk- og Turnforbund: https://gymogturn.no

Treningstider

Gymlek 3-4 år: onsdag 16.00-17.00

2. trinn: mandag 16.00-17.00

3. trinn: mandag 17.00-18.00

4. trinn: mandag 18.00-19.00, onsdag 17.00-18.00

Mix (10-18 år): mandag 19.00-20.00, torsdag 17.00-18.00

Konkurransepartiet rekrutt (10-13 år): tirsdag 18.00-19.30, torsdag 18.00-19.30 og søndag 18.00-19.30

Konkurransepartiet junior/senior (13 år+): tirsdag 19.00-20.30, torsdag 19.00-20.30 og søndag 18.00-19.30

Konkurransepartiet trener fra midten av august til midten av juni. Alle de andre partiene har sesong fra oktober til april.

 

Treningsavgift:

Gymlek: 550,- pr sesong 

2. – 4. trinn: 550,- Denne summen er en aktivitetsavgift som dekker alle aktiviteter som barnet er med på i regi av Røros Idrettslag, uavhengig av hvor mange.

Mix (10-18 år): 1600,- per semester.

Konkurransepartiet rekrutt: 1600,- per semester

Konkurransepartiet junior/senior: 2300,- per semester.

Gruppestyre og kontaktinfo