Velkommen til Røros IL Skiskyting

Informasjon Røros IL Skiskyting

Treningstider:

Onsdager kl. 18 i Langegga med oppstart i oktober.

Kontaktperson er Hild Mari Kvikne, 97761542

På grunn av sikkerheten må alle utøvere under fylte 16 år ha med en voksen. Hver utøver må ha med skudd til eget bruk. Ta kontakt med gruppa for mer informasjon om utsalgssteder.

Ammo kan kjøpes hos Intersport på Røros. 

Det blir arrangert skiskytterskole i løpet av høsten.

For info ang. treninger og renn følg gruppa på Spond. Kode: GRPHY

Utstyr: For å trene skiskyting trenger du ett par ski, skisko og staver. Treningstøy til kalde vinterdager er også lurt. Når det ikke er snø bruker man joggesko. Våpen kan lånes av klubben.

Praktisk informasjon

Hjemlån av våpen:

For å låne våpen må foresatte søke politiet om lov til å låne våpen. Unntatt her er foresatte som har våpenkort på tilsvarende våpen. For å kunne søke våpentillatelse må foresatte ha gjennomført skiskytterskolen eller «kurs i sikkerhetsbestemmelser og våpenregler» (digitalt kurs gjennom NSSF).

Påmelding til renn skjer nå via www.eqtiming.no. Her må man bruke brukernavn og passord som utøveren har i minidrett.no. Velg klubbfaktura som betalingsmåte så blir fakturaen betalt av Røros IL. Skiskyting.

Forbundet har bestemt at alle løpere i klassene 13 år og eldre skal benytte egen brikke ved elektronisk tidtaking. EmiTag brikke kjøpes her: www.eqtiming.no/produkter .

NSSF har bestemt at alle som skal gå renn må betale skiskytterlisens fra den dagen man fyller 13 år.

Profilering av sponsorer:
Sponsorene er viktige bidragsytere som vi må være flinke til å profilere. Vi bruker lagets lue/pannebånd på renn, men det kan gjøres unntak ved ekstreme værforhold. På premieutdelinger, fotografering og andre offisielle sammenhenger SKAL lue/pannebånd og klubbvest/overtrekksjakke brukes. Se ellers Røros Il sin profileringsinstruks.

Foreldreinnsats:
I tillegg til at alle må bidra i forbindelse med trening, har vi aktiviteter der vi foreldre må bidra: Mannskap på trening, egne arrangement, dugnad oppsetting av telt for utleie og lagledelse ved arrangement. Informasjon omkring dette kommer på vår Facebook- og hjemmeside.

Viktige informasjonskilder:
Facebookgruppe: Røros IL Skiskyting 

Hjemmeside: http://roros-il.no/skiskyting 

Spond, kode GRPHY

Nord Østerdal skiskytterkrets’ hjemmeside: www.skiskyting.no/krets/nord-osterdal-ssk

Skiskytterforbundets hjemmeside: www.skiskyting.no 

Aktivitetsavgift:
Aktivitetsavgift er til å dekke kostnader, startkontingent og driftsmateriell. (All trenerinnsats er på dugnad.)

Fra 11 år og oppover kr. 400
Leie av våpen: Kr. 400
Hjemlån med forbehold om tilgjengelig våpen.

Regler og satser for kostnadsgodtgjørelser:
Skiskyttergruppa dekker ordinær start-kontingent på alle renn. Klubben dekker ikke etteranmeldinger til NM/NorgesCup. Vi oppfordrer alle til avmelding innen frist om mulig da dette er en betydelig utgift for klubben. 

Vi gir også en viss godtgjøring for reise og kost/losji i fm Norges Cup, NM, Hovedlandsrenn og sesongåpning på Sjusjøen. Gjeldende satser: 

Kost/losji: Inntil kr 600,- pr aktiv pr døgn under følgende betingelser

  • Det dekkes én natt før treningsdag hvis det er mer enn 5 timers kjøring til arrangementssted. 
  • I egen krets dekkes kun overnatting ved arrangment på Dombås.
  • Antall overnattingsdøgn som refunderes skal stå i forhold til antall konkurransedager utøveren deltar.

Kjøring: 2,00 kr pr km forutsatt minst én utøver i bilen. Det dekkes kun kjøring tur/retur fra hjemsted til arrangementssted.

Flyreiser: Det kan dekkes med inntil kr 2.000,- pr utøver per arrangement. Tilskudd til flyreiser skal avtales med styret på forhånd.

Betingelser for kostnadsgodtgjørelse:

  • Den aktive må være med å trene jevnt i skiskyttermiljøet
  • Skiskyttergruppa må ha en økonomi som tillater godtgjøring
  • Mal for reiseregning skal brukes, kopi av kvittering må legges med
  • Røros Il sin profileringsinstruks etterfølges

Gruppestyre og kontaktinfo