Velkommen til Røros IL Fotball

Om Røros IL Fotball

Røros IL Fotball er hovedlagets største særidrettsgruppe, og har aktiviteter for barn, ungdom og voksne.

Vi har utrolig mange ulike typer oppgaver og aktiviteter gjennom året, og dette gjelder både dugnader, drift av anlegget på Øra og aktiviteter knyttet mot alle aldre.  Bergstadcup i juni er vår største dugnad og aktivitet, som trekker mange barn og familier til Røros. Vi samler ungdom og seniorfotballen til en kick-off og sesongstart på Kyrkseterøra, vi gjennomfører Artut hele juli, Jentegøy, trener- og dommerkurs mm. I samarbeid med Rørosbanken som er en av våre hovedsponsorer, gjennomfører vi samlinger på Røros der Lyn kommer oppover med spillere for inspirasjon og læring. Slike helger og aktiviteter betyr mye for barn og unge, og de voksne som er engasjert. Vi har også planlagt og gjennomført Azun camp, som også er en populær aktivitet. Vi er å finne på sosiale medier, som Instagram og Facebook.

For utfyllende informasjon om Røros IL Fotball les vårt informasjonsskriv.

Gruppestyre og kontaktinfo