Æresbevisninger

Statutter for tildeling av æresbevisninger innen Røros Idrettslag

 • Tildeling av æresbevisninger skjer etter innstilling fra æresbevisningskomiteen som består av 3 personer.
 • Særgrupper eller enkeltpersoner kan innlevere begrunnede forslag til komiteen senest 6 uker før lagets årsmøte.
 • Æresbevisningskomiteen legger fram forslag for arbeidsutvalget (styret) som foretar den endelige godkjenning og tildeling.
 • Tildeling av æresbevisninger skal skje på lagets årsmøte eller ved en dertil passende anledning.
 • Alle utmerkelser skal ajourføres i lister som ligger tilgjengelig på lagets hjemmeside. Ansvarlig er lagets daglige leder.
 • Særgruppene er ansvarlig for å gi rapport til æresbevisningskomiteen om gode idrettsprestasjoner, samt sørge for registrering av antall spilte obligatoriske kamper på 1. laget
 • Revidering av disse statutter kan kun foretas av lagets årsmøte med ¾ flertall.

De ulike æresbevisningene er:

 • Æresmedlemskap: Dette er lagets høyeste utmerkelse og tildeles for store og verdifulle tjenester for laget, så vel sportslig som administrativt. Klubbens medalje med inngravering og diplom tildeles.

 • Lagets fortjenestemedalje: Denne tildeles den som har gjort en særlig god sportslig eller administrativ innsats for laget. Med særlig god sportslig innsats menes her gullmedalje i nasjonale mesterskap, samt representasjonsoppgaver for Norge, så vel i junior som seniorklasse. Tilsvarende prestasjoner oppnådd som del av et lag kvalifiserer også for tildeling. Lagets medalje med inngravering og diplom tildeles. Ved sportslige prestasjoner har diplomet teksten: Lagets medalje for idrettsprestasjon». Medaljen kan tildeles en gang.

 • Lagsmedaljen: Denne tildeles for deltakelse i lagidrett ved 150 obligatoriske kamper på 1.laget. Lagets medalje med inngravering og diplom tildeles.

 • Lagsstatuetten: med særidrettens symbol tildeles etter 250 obligatoriske kamper på 1.laget

 • Lagets krus: tildeles etter 300 obligatoriske kamper på 1.laget

 • Lagets krystallbolle: tildeles etter 350 obligatoriske kamper på 1.laget

 • Ildsjelpokalen: Kan tildeles personer som har et stort og ekstraordinært engasjement for idrettsarbeid i laget, og som legger ned et verdifullt frivillig arbeid. Dette kan være innenfor administrasjon eller annet dugnadsarbeid.

 • Prestasjonspokal, junior / senior kan tildeles enkeltpersoner, grupper/lag for utmerket sportslig innsats i året.

 • Innsatspokal, gutter/jenter: Kan tildeles for allsidighet, stor interesse og treningsiver. Pokalen kan også tildeles grupper / lag som utmerker seg spesielt med gode sosiale og inkluderende miljøer. Prestasjoner skal primært ikke vektlegges.