Røros IL Håndball har avholdt årlig møte

Håndballgruppa avholdte årlig møte 11. mars på Bergstadens Hotell.

Protokollen kan leses her: https://roros-il.no/wp-content/uploads/2024/04/Arsmote-Handballgruppa-2024.docx.pdf