Røros IL Orientering har avholdt årlig møte

Orienteringsgruppa har gjennomført årlig møte. Du kan lese protokollen her:

https://roros-il.no/wp-content/uploads/2024/02/protokoll-arlig-mote-2024-underskrevet.pdf