Røros IL Turn har avholdt årlig møte

Turngruppa avholdte årlig møte 4. mars på Bergstadens Hotel.

Protokollen kan leses her: https://roros-il.no/wp-content/uploads/2024/04/2-Protokoll-arsmotet-turngruppa-Roros-IL-04.03.2024.pdf

Årsberetning kan leses her: https://roros-il.no/wp-content/uploads/2024/02/Arsberetning-turn-2023-.pdf