Sakspapirer til årsmøte

Årsmøte i Røros IL gjennomføres 22. april, klokken 18.00 på Bergstadens Hotel. Her kan du lese sakspapirene: Saksliste ordinært årsmøte Vedlegg 1)Innkalling til ordinært årsmøte Innkalling til utsatt årsmøte Vedlegg 2) Styrets forslag til normal forretningsorden Vedlegg 3) Røros ILs årsrapport 2022 Vedlegg 4-10: Gruppenes årsmeldinger Vedlegg 11) Årsregnskap for Røros Idrettslag 2023 Vedlegg 12) Revisors rapport […]

Røros IL Turn har avholdt årlig møte

Turngruppa avholdte årlig møte 4. mars på Bergstadens Hotel. Protokollen kan leses her: https://roros-il.no/wp-content/uploads/2024/04/2-Protokoll-arsmotet-turngruppa-Roros-IL-04.03.2024.pdf Årsberetning kan leses her: https://roros-il.no/wp-content/uploads/2024/02/Arsberetning-turn-2023-.pdf

Røros IL Håndball har avholdt årlig møte

Håndballgruppa avholdte årlig møte 11. mars på Bergstadens Hotell. Protokollen kan leses her: https://roros-il.no/wp-content/uploads/2024/04/Arsmote-Handballgruppa-2024.docx.pdf

Røros IL ski har avholdt årlig møte

Skigruppa har avholdt årlig møte. Les protokollen her: https://roros-il.no/wp-content/uploads/2024/04/SKM_C3350i24032106140.pdf Årsberetning kan leses her: https://roros-il.no/wp-content/uploads/2024/02/Arsberetning-2023.docx