Sakspapirer til årsmøte

Årsmøte i Røros IL gjennomføres 22. april, klokken 18.00 på Bergstadens Hotel. Her kan du lese sakspapirene: 2024 Saksliste ordinært årsmøte Vedlegg 1)Innkalling til ordinært årsmøte Innkalling til utsatt årsmøte Vedlegg 2) Styrets forslag til normal forretningsorden Vedlegg 3) Røros ILs årsrapport 2022 Vedlegg 4-10: Gruppenes årsmeldinger Vedlegg 11) Årsregnskap for Røros Idrettslag 2023 Vedlegg 12) Revisors […]

Røros IL Turn har avholdt årlig møte

Turngruppa avholdte årlig møte 4. mars på Bergstadens Hotel. Protokollen kan leses her: https://roros-il.no/wp-content/uploads/2024/04/2-Protokoll-arsmotet-turngruppa-Roros-IL-04.03.2024.pdf Årsberetning kan leses her: https://roros-il.no/wp-content/uploads/2024/02/Arsberetning-turn-2023-.pdf

Årsmøte utsatt til 22. april

Årsmøte til hovedlaget er utsatt til 22. april klokka 18.00 på Bergstadens Hotel. Årsmøtepapirer blir lagt ut på vår hjemmeside senest 15.april. 

Røros IL Håndball har avholdt årlig møte

Håndballgruppa avholdte årlig møte 11. mars på Bergstadens Hotell. Protokollen kan leses her: https://roros-il.no/wp-content/uploads/2024/04/Arsmote-Handballgruppa-2024.docx.pdf

Røros IL ski har avholdt årlig møte

Skigruppa har avholdt årlig møte. Les protokollen her: https://roros-il.no/wp-content/uploads/2024/04/SKM_C3350i24032106140.pdf Årsberetning kan leses her: https://roros-il.no/wp-content/uploads/2024/02/Arsberetning-2023.docx