Fotball

Gruppestyre - Fotball

Leder:

Anita Rennemo, leder.fotball@roros-il.no

Styremedlemmer:

Monica Knutsen

Varamedlemmer: 

Ole Magnus Tamnes

 

 

 

Klubbens aktiviteter